Årsmøte

Det blir årsmøte i Dølemo IL 29.3 kl. 19.00.

Saker
1. Åpning
2. Godkjenning og innkalling av saksliste
3. Val av møteleiar og skrivar
4. Val av 2 representantar til å underskrive protokoll
5. Årsmeldingar
6. Rekneskap
7. Investeringar
– Ny traktor
8. Medlemskontingent
9. Aktivitetar -16/-17
10. Innkomne saker
11. Budsjett
12. Val