Årsmøte

Det blir årsmøte i idrettslaget onsdag 30.3 kl. 19.00 på Dølehall.
Vanlige årsmøtesaker.
Innsendte saker må være styret i hende innen mandag 28.3.
Styret