ÅRSMØTE

Det blir arrangert årsmøte i Dølemo idrettslag
onsdag 3.6 kl. 18.00 på Dølehall.
Innkomne saker må vere styret i hende innan måndag 1.6.
Håper mange møter.