Barneidrett

Leiar:
Erik Birkedal
Medlemmar:
Liv Mona Føreland
Maria Føreland