Barneidrett

Leiar:
Liv Mona Føreland Mob.: 918 26 345
Medlemmar:
Styret/valnemnda leitar.