Sykkeltrim

På onsdagane framover vil det bli gjort eit forsøk på å ha ein felles tur på landevegssykkelen. I fyrste omgang vil det vere snakk om turar på
ca. 1.30 t. Me avtalar før start korleis me organiserer turen. I utgangspunktet er dette meint for 12-13 åringar og eldre, men det er ingenting i vegen for at yngre også er med å syklar, men dei må ha ein vaksen med seg.
Tid: 17.30
Stad: Dølehall