Skøytebanen

Nå er det tydelig at «Per varmestein» gjør sin inntreden (22. februar) og værmeldinga er så pass varm og blaut framover, at nå smelter isen både ovafrå og nedafrå. Derfor vil vi leggje ned arbeidet med isen for denne sesongen. Dermed blir skøytebua også stengt.
Det har fram til nå vore ein grei sesong med is, og mange har tatt i bruk banen. Det har vore litt hardfør bruk av utstyret slik at noe har blitt øydelagt, men mindre enn åra før, og det er bra.
DIL vil takke alle som har brukt den, noe som gjer det verdt å oppretthalde tilbudet.
Kunstisbanen i Arendal stenger 3. mars.