Tempo

Onsdag 19.7 blei den tredje treningstempoen arrangert. Forholda må ha vore gode, for det blei sykla fort. Moro var det også at det var ein auke i antal deltakarar.
I oversikten som blei publisert, så skulle neste tempo ha vore 2.8. Denne er avlyst. Neste tempo blir derfor onsdag 16.8.
Resultater: