Ny side

Dølemo IL si heimeside blei for ei stund sidan satt ut av bruk av ukjente årsaker. Nå har Morten Homdal gjort ein jobb med å få den til å opp og gå igjen. Det er viktig med ei heimeside der medlemmane og andre, kan inn og sjå kva som gjelder for laget og aktivitetane som skal skje. Vi skal gjør så godt vi kan når det gjelder å halde sida oppdatert. Fint med innspel frå dykk som brukarar om det er noko som de meiner må ligge på sida, eller om det er noko som skjer som burde refererast.
Sida er under utarbeiding.

Styret