Barnetrim for dei yngre

Det blir starta opp trim for aldersgruppa 4 år t.o.m. 3 klasse tirsdag 30. november på Dølhall kl. 17.00 – 18.00.Start trening for 4. klasse og eldre blir derfor flytta til 18.00.VELKOMMEN!