Medlemskontingent

Det har tatt litt tid å få sendt ut medlemskontingent. Dette skyldast at det ikkje har vore mulig før nå å sende ut familiekontingent på «Minidrett». Men nå skal det ligge eit betalingskrav i «Minidrett».
Familie: 100 kr
Person: 50 kr
Gå til: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Bekreft_og_betal for å lære mer om betaling gjennom Min idrett, eller gå direkte til Min idrett https://mi.nif.no/ og logg inn som ny brukar om du ikkje allerede har.