Klubbtøy sykkel

Det ble kjøpt nytt sykkeltøy til 2021 sesongen. For at flest mulig skulle ha muligheten til å skaffe seg nytt draktsett, bestemte DIL at laget kunne sponse et draktsett pr. utøver. For å få denne støtten må der sendes regning m/kvitt. på tøyet til kasserer Gro Anita Eidet Baas mail: eidetbaas@gmail.com
Er der spm. så ta kontakt med Eivind Baas, mob.: 950 27 405.