Skøytebanen er åpen

Banen er nå merka og klar til bruk. Den er ikkje høvla og retta av skikkelig, men bra nok til å gå på.

Viktig:
Ikkje sko på løpsbanen, kun skøyter.
Rydd opp/på plass etter bruk.

Velkomen skal dykk vere.