Skirenn

Laurdag 1.2 arrangerte DIL skirenn på Hillestad. Forholda var fine med tanke på at det ikkje akkurat har lava ned med snø. Rundt 30 stk. stilte til start, noko ein må sei er bra i høve til den vinteren vi har hatt til nå. Skigruppa fekk løparane trygt i mål, og spanderte pølser, kake og saft etter løpet. Alle som deltok fekk Telenor premie (i år var det lue).
Takk til dei som var med og arrangerte, og til dei som deltok i løpet.