Drikkemoglegheiter

Nå er det installert vann i skifterommet i skøytebua. Så nå vil det vere mogleg å fylle drikkeflaska m.m. inne i skifterommet slik at du slepp å inn på doen for å fylle.