Skoda Cup 7

Tysdag 18. september blei det siste sykkelløpet i Skoda cupen arrangert på glattkøyringsbanen i Sørlandsparken. 8 syklister stilte for DIL. Det blei ingen superkveld for DIL syklistane. Kvit gruppe (yngste) gjorde seg ferdig først. Her var Odin, Jonas og Elise i aksjon. Dei gav alt og fullførte på ein god måte. Neste gruppe ut var gul gruppe. Her var Thea og Emily. Emily var uheldig å velta, men var raskt oppe igjen og fullførte i fin stil. Thea og Emily fulgte kvarandre til mål. God innsats. DIL hadde ingen med i rød gruppa. I blå gruppe (nest raskaste gr.) stilte Terje og Eivind. Litt uhell her også då ein syklist holdt på å velte slik at Eivind og Terje blei hindra og dermed mista hovudfeltet. Begge fullførte likevel i god stil. I svart gruppe (raskaste) stilte Sindre. Han kom på 3. pl. i fyrste spurt og 1. pl. i andre spurt for så å dra ifra feltet. Men han var også litt uheldig og måtte nedpå i ein sving. Dermed kom han ca. 45 sekund bak hovudfeltet. Han greide å ta inn halve forspranget på vinnaren, men var i realiteten sjanseløs. Var likevel fornøyd med tempoet han greide å holde.
Då gjenstår kun tempoen på Dølemo til måndag 24.9  før sesongen for alvor gjeng mot slutten. Velkomne skal dykk vere.